Naturen

Ny teknik gör det möjligt att få bättre skördar samtidigt som man kan minska på bränsleförbrukning och bekämpningsmedel. De första gröna strån som sticker upp ur jorden skickas iväg för analys. När provsvaret kommer tillbaka vet man exakt vad jorden behöver för att växterna ska bli stora och starka. Att vara spannmålsbonde kräver kunskap i alla naturämnen. Jord är verkligen en helt vetenskap. Det förstår man när Klas berättar om allt man behöver tänka på i vårbruket. Ibland låter det som om han har en kemilektion. Tack Klas för att du tog dig tid att berätta om hur vårbruket går till. Klas Sätterqvist är spannmålsbode på Körtinge gård i Viby. Han jobbar även som lärare på Kvinnersta naturbruksskola/skog. På Körtinge gård är Klas den fjärde generationen som brukar jorden. På bilden ser ni Klas och hans far Gösta Sätterqvist.

Foto: Emma Sätterqvist

Ska du så mycket eller lite?

Principen är densamma

Vårbruket

Viktigt att allt stämmer

Egentligen börjar allt på hösten. Då plöjs eller kultiveras åkern. I mars-april går starten med vårbruket. Först harvar man. Det gör man för att luckra upp jorden och för att jorden snabbare ska värmas upp. Det är viktigt att det översta jordlagret får en luftig struktur för att inte kapilärkraften skall fortsätta att dra upp vatten i jorden. När jorden är packad "sugs" hela tiden grundvatten upp och jorden torkar för sakta. När man ska så måste jorden vara lagom torr, annars kan utsädet härskna istället för att gro och då måsta allt göras om igen. Harvar gör man även för att "släta till" efter plöjningen. Halmen som vändes ner av plogen på hösten finfördelas av harven nu på våren. På så vis hjälper man maskarna att göra om halmen till fin jord. När översta jordlagret är tillräckligt torrt och jorden är minst 8 grader varm är det dags att så. Samtidigt som man sår sitt utsäde så "sår" man öven med konstgödning. Att så och göda samtidigt minskar bränsleförbrukningen och har även många andra fördelar. Till exempel att gödningen hamnar djupare än utsädet, vilket gör att plantorna enklare hittar näringen. Efter sådden hoppas alla bönder på en skvätt regn. Efter cirka 10 dagar börjar man se att lite grönt sticker upp ur jorden. Då är det dags att vältra. En välter är en tung rulle som plattar till jorden. Vältern trycker ner stenar som sticker upp. Ytan måste vara stenfri för att maskinerna vid skörden inte skall gå sönder. Vältern har som små kuggar längst ut på på rullarna. Kuggarna gör så att översta jordlagret blir poröst. Annars finns risk att jord och regnvatten bildar en tunn, hård jordskorpa. Den jordskorpan blir nästan som ett cementlock, vilket inte är bra. Under vårbruket blir det långa arbetsdagar. När väder- och jordförhållande är bra jobbas det från soluppgång till solnedgång.

Som man sår får man skörda!

vanlig groda

Vanlig groda

grodrom

Grodrom

vanlig padda

Vanlig padda. Titta närmare under vattenytan långt ner till höger så ser du paddor som parar sig och paddrom

Det har blivit dags för grodor och paddor att börja leka. Det är ovanligt tidigt. Förra året skedde det i maj. Grodor lägger stora klumpar med rom. Paddor lägger långa band med ägg. Hanen sprutar ut sina spermier över äggen. Runt romkornen bildas ett geléhölje. Gelén fångar solljuset så att äggen blir varmare. Lite som en solfångare. Många mindre dammar och vattenspeglar har försvunnit eftersom människan har grävt diken genom åker och skog. Även övergödning, försurning och giftigt vatten har skapat problem för groddjuren. Därför känns det extra kul när man ser fullt av grod- eller paddägg i vattnet på våren. Låt inte hundar med fästinghalsband eller som är droppade med fästingmedel bada i vattensamlingar. Detta kan skada grod- och kräldjur.

Nu stiger björksaven

Vårens "sportdryck"

Att dricka björksav är en urgammal tradition i nordliga länder. Den är enkelt att tappa. Drick saven som ”sportdryck”, använd i brödbak eller koka björksirap. Björksav innehåller mineraler, kalium, frukt- och druvsocker och en rad andra sockerarter, aminosyror samt lite antioxidanter. Björksocker är dessutom ofarligt för tänderna. Borra ett hål i björken som är 2-3 cm djupt. Trä i en slang och häng en flaska på björken. Björkaven börjar stiga någon gång i mars och håller på i cirka fyra veckor. När du inte vill ha mer björksav drar du ur slangen och slår i en plugg i hålet. Det går även att täppa till med ympvax. Björken överlever om du täpper till hålet efter dig.

OBS! Det ingår inte i allemansrätten att ta björksav. Du måste äga björken själv eller fråga markägaren!

Copyright @ All Rights Reserved